Sistema #1

Tots els Projectes

Sistema #1 és una instal·lació sonora el centre de la qual són dues peces de fang en forma de bols. Aquestes estan suspeses d’una mateixa corda i es mantenen en contacte l’una amb l’altra per la seva obertura. Cadascuna d’elles consta d’un circuit de retroalimentació que utilitza dos discs piezoelèctrics per captar-ne la vibració i retornar-la al mateix recipient, resultant en un brunzit constant. La senyal captada és processada a través d’un ordinador, on és modificada en funció del so provinent d’un micròfon. D’aquesta manera, el brunzit emès des dels dos bols de fang reacciona al so ambient.

Els dos recipients, estàtics per si sols, estrictament materials, són omplerts pel so. Aquest, de caràcter incorpori, prové en el seu origen del propi material, però és d’essència molt diferent. És l’ordinador que finalment atorga en major part el caràcter de reacció de la peça, per bé que la mirada inicial es centra en els bols, dels quals prové el so.

Tots els Projectes: