Point Of Entry (Proxy 0.0.0.1)

Tots els Projectes

Un ordinador instal·lat, sobre una peanya, com a element central de l’espai físic d’exposició. Aquest ordinador executa un servidor intermediari o proxy que pot ser utilitzat per qualsevol usuari del World Wide Web per millorar la seva privacitat.

Al mateix temps, l’ordinador utilitza les imatges i els textos de les pàgines web visitades pels usuaris del Proxy com a matèria prima per a generar una imatge i un text, que funcionen com a identificació online de la màquina, mentre que els usuaris del Proxy poden determinar una imatge i un text que s’empraran com a plantilla per a la generació d’aquest resultat, el qual es visualitza en una pàgina web allotjada al mateix ordinador.

El resultat generat no és visible en l’entorn de la instal·lació física de la màquina, la qual es presenta sense cap mena d’interfície, a mode de “caixa negra”.

Tots els Projectes: