From… To…

Tots els Projectes

El centre del From… To… és una aplicació Flash. Aquesta convida l’usuari a dibuixar en un llenç quadrat una sèrie de punts, els quals són numerats automàticament. Aquests es poden imprimir al llarg d’un nombre determinat de pàgines, en cadascuna de les quals es desplacen aleatòriament. El resultat d’això és un flipbook on s’hi pot observar la trajectòria d’aquest punts, en un recorregut del qual només en podem determinar l’inici.

From… To… és en realitat un joc, amb elements que recorden a determinats jocs infantils (si és que podem restringir-los a la infantesa). Ens convida a emprendre un petit procés que consta d’unes normes senzilles. És en l’exploració d’aquestes normes i els seus límits que l’aplicació pren el seu màxim sentit. Esdevé una eina de la qual ens podem apropiar, podem generar contingut que ens és propi, però sota el marc que l’eina ens proposa. És la base del joc creatiu, anàleg a les dinàmiques que tot sovint es produeixen en els processos de producció artística.

Tots els Projectes: