Ex Matrice

Tots els Projectes

Ex Matrice es basa en la reorganització algorítmica dels píxels en imatges de pintures àmpliament conegudes. S’han escollit quatre obres per la seva presència en rànquings de pintures més famoses. De cadascuna de les obres se n’han obtingut quatre imatges diferents d’internet (#1, #2, #3, #4) i a cada imatge s’hi han aplicat quatre processos diferents (p1, p2, p3, p4), donant com a resultat 64 noves imatges que contenen la mateixa informació en píxels que les originals però compten amb una entitat visual pròpia.

Tots els Projectes: