El Mal Alumne

Tots els Projectes

Realitzat amb el col·lectiu Estampa, en el marc de les beques BCN Producció, en la modalitat d’investigació. El mal alumne. Pedagogia Crítica Per A Intel·ligències Artificials és un projecte experimental sobre visió artificial i generació d’imatges amb xarxes neuronals d’aprenentatge profund.

El desenvolupament actual de la intel·ligència artificial es centra en l’aprenentatge automàtic. Les màquines aprenen per si soles a dur a terme tasques a partir dels exemples que els ensenyem. L’objectiu d’aquests desenvolupaments és automatitzar la màxima quantitat de processos i aplicar-los a grans bases de dades: classificar, cercar patrons, predir comportaments o monitorar de manera massiva. La pitjor cara de l’aprenentatge automàtic és la que està en consonància amb el nostre món fet de vigilància contínua a gran escala i on les dades massives s’equiparen als recursos naturals i a la seva explotació –l’anomenada “mineria de dades”.

Si les màquines aprenen i ho fan en aquest context, el que cal és reivindicar el mal alumne: tot allò que s’escapa de la norma. Si el món de la intel·ligència artificial utilitza la metàfora de l’aprenentatge, el que cal és pensar una pedagogia crítica. Si la intenció és que la intel·ligència artificial repliqui la dels humans a escales inhumanes, cal reivindicar una intel·ligència artificial no mimètica que provoqui relacions i imatges inesperades. Si la cultura visual actual s’està expandint en el seu vessant invisible, aquell en el qual les màquines generen imatges que només veuran altres màquines, cal plantejar-se com podem encarnar aquestes imatges per desfer la seva acció espectral al nostre voltant.

Tots els Projectes: