Barcelona in Paris, London, Newton

Tots els Projectes

Aquest treball parteix del mateix procés que Barcelona des de Barcelona, en el qual s’obtenen imatges de Barcelona d’Internet i s’obté la localització aproximada del servidor que les allotja a través d’un servei online de geolocalització.

Cadascuna de les tres imatges seleccionades és reordenada per tal que representi, amb els mateixos píxels que la componen, primer el mapa de la localització del servidor que la conté, després una imatge de la localitat que conté el servidor (París, Londres o Newton) i posteriorment les altres imatges de Barcelona seleccionades, així com els mapes i les imatges de les localitats dels servidors corresponents. És a dir, que el contingut simbòlic de les mateixes imatges (9 en total) és mostrat emprant els píxels de cadascuna de les tres imatges de Barcelona, però en ordres diferents.

Aquest procés de reordenació és animat i es mostra en paral·lel per a cada una de les tres imatges. El resultat és una espècie de viatge que, a partir de conceptes geogràfics, es desplaça en realitat en la forma de la imatge digital i transita, entre el contingut simbòlic d’una imatge i l’altra, per espais de no-representació.

Tots els Projectes: