Barcelona des de Barcelona

Tots els Projectes

A Barcelona des de Barcelona s’explora la relació entre l’espai físic, la representació de l’espai físic al Web i l’existència física real de la xarxa.

Per a tal propòsit es seleccionen les primeres imatges que, accedint a la xarxa des de Barcelona, apareixen en una cerca del terme “Barcelona”. Després, amb un servei de geolocalització de direccions IP, s’intenta identificar el més precisament possible la localització geogràfica dels servidors que contenen aquestes imatges i posteriorment s’obté la representació en un mapa de la localització obtinguda. Finalment, cada parella d’imatges (la imatge relativa a “Barcelona” i el mapa corresponent) es sotmeten a un procés de reorganització dels píxels pel qual intenten emular, en la mesura del possible, el contingut simbòlic de l’altra. D’aquesta manera ninguna de les dues imatges resultants es realment cap de les imatges originals, però s’aconsegueixen, amb la mateixa informació original, variacions sobre el mateix contingut simbòlic.

Tots els Projectes: